Quạt trần cổ điển ROMAN 56YFT1073A

Sải cánh: 56" - Màu cánh: Plywood
Overall rating
5
1 Review
Quality
(5)
Fit
(5)
Chất lượng ổn, Giá bán hợp lý. Rất tin dùng sản phẩm quạt trần Hamilton Air và Haiku. Bảo hành tận tình

Home

Gọi điện

Settings

Menu

Share

Please sign in first.

Đăng nhập